» » Västra Götaland blir kampanjlän

Västra Götaland blir kampanjlän

Inlagd Hjärnkoll Media | 0

Tillsammans med Uppsala och Västerbotten har Västra Götaland utsetts till att bli kampanjlän inom Attityduppdraget, vilket innebär att NSPHiG kommer att få extra stöd i form av medel för samordning av olika aktiviteter i kampanjarbetet.

Sedan information om att bli kampanjlän gick ut i oktober till NSPH:s medlemsorganisationer anmälde sex län sitt intresse om att bli kampanjlän. De intresserade länen valdes sedan ut utifrån geografisk spridning i landet och intresse från ledningsnivå inom kommun och landsting/region. Ett kriterie var att det skulle finnas ett nätverk eller organisation för berörda patient, brukar och anhörigorganisationer.

I sitt beslut skriver Handisam att NSPHiG på kort tid har lyckats mobilisera ledningar inom landsting och kommuner. Man har fått tydliga politiska signaler att man vill arbeta med frågan. Genom tidigare arvsfondsprojekt finns kunskap och erfarenhet att arbeta med attitydförändring.

Vid opinionsmätningar i hela landet som ska äga rum under 2009, 2010 och 2011 kommer Västra Götaland tillsammans med Uppsala och Västerbotten att utgöra jämförelsematerial mot övriga landet.

Valet av kampanjlän innebär inte på något sätt att det utesluter andra länen från att fortsätta sitt engagemang i attityduppdraget och stöd i form av kampanjmaterial, tillgång till attitydambassadörer med mera kommer alla län och regioner i landet att få.