Utbildningar - en del av NSPHiGs arbetsområde

 

NSPHiGs huvuduppdrag är att stärka brukarinflytande på olika nivåer. En verksamhet eller personalgrupp kanske vill öka sin kunskap i ett speciellt område, t.ex. bemötande. Som brukare eller patient kan återhämtning och egenmakt vara viktiga frågor att lära sig mer om. NSPHiG erbjuder en mängd utbildningar, föreläsningar och studiecirklar som riktar sig till verksamheter, personal, föreningar, brukare och patienter. Nedan ser du utbildningar riktade till dessa grupper. Klicka dig vidare med hjälp av varje knapp.

 

NSPHiG:s ingående 16 organisationer erbjuder också olika typer av föreläsningar och utbildningar.  Se under respektive organisation

Personal/Verksamhet

För mer information, kontakta:

Elisabet Lundberg
Utbildningsansvarig, Brukarinflytande, samverkan i regionen
Tel: 0737 - 87 25 36
E-post: elisabet@nsphig.se

Förening/Brukare/Patient

Recovery College

Studiecirklar

NSPHiG erbjuder studiecirklar för brukare som är tänkt att stärka och informera dem om deras rättigheter inom vården och i samhället. Lär mer om de olika studiecirklarna genom att klicka dig vidare nedan.