För att man som brukare/patient ska kunna vara delaktig i olika inflytandeformer och kunna påverka, är det viktigt att man får tillgång till den kunskap och de förutsättningar som behövs. NSPHiG har olika utbildningar att erbjuda, och det har varit en stor efterfrågan på dessa från ett flertal kommuner. Vi arbetar såklart för att kunna möta upp detta behov, och de utbildningar vi erbjuder för denna grupp visas här nedan. Vi har även möjlighet att skräddarsy föreläsningar, halvdagar och heldagar efter önskemål.
Inom ramen för våra utbildningar riktade till Förening/Brukare/Patient så ingår även våra studiecirklar. Läs mer om dessa här.

Återhämtning ur ett brukarperspektiv

  • En heldagsutbildning där vi går igenom vad återhämtning kan betyda och olika vägar och verktyg för att stärka personen i sitt arbete med att få en hållbar och meningsfull vardag.

 

Funktion - strategier och hjälpmedel

  • En heldagsutbildning som belyser olika funktionssätt, vad det finns för stöd i samhället samt hur man kan jobba med olika strategier och hjälpmedel. Den tar även upp stigma och attityder i samhället och dess inverkan.

 

Brukarrevisorsutbildning

  • En tvådagarsutbildning för personer med egen erfarenhet av psykisk ohälsa som vill arbeta som intervjuare/brukarrevisorer. En brukarrevision är en granskning av en enhet eller verksamhet som ger vård, stöd eller service till personer med psykiska funktionsnedsättningar. Revisionen baseras på intervjuer med brukare/patienter och utförs av personer med erfarenhet av psykisk ohälsa – antingen egen eller som närstående.

 

Studiecirkelledare ur ett brukarperspektiv

  • En heldagsutbildning för personer med egen erfarenhet av psykisk ohälsa som vill lära sig att själva hålla i en studiecirkel.