Nätverket är en religiöst och politiskt obunden ideell förening, ledande i Väst inom Suicidprevention. Utan eget vinstsyfte säljer vi utbildningar/föreläsningar och suicidpreventiva insatser och driver olika projekt till och för kommuner, stadsdelar, landstingsdrivna enheter, kyrkan och privata företag, studieförbund m fl. Vi är ett utav sex fristående regionala nätverk samordnade av Nationella Suicidpreventiva Centret, NASP, baserat vid Karolinska Institutet i Stockholm. Med de prioriterade verksamhetsområdena Västra Götaland och Halland kan vi bidra till att öka kunskap om och intresse för att förebygga suicid, suicidförsök och förhållanden som kan leda till sådana handlingar. I nätverkets styrelse finns bland annat representanter från SPES (Riksförbund för SuicidPrevention och Efterlevandes Stöd), Psykiatrin, Folkhälsan, kyrkan och skolhälsovården.

Else-Marie Törnberg –  verksamhetsansvarig

Suicidprevention i Väst, Mellangatan 1, 413 01 Göteborg
Tel: 031-775 79 77 Mob: 0737-75 75 61
Mail: elsemarie.tornberg[at]suicidprev.com

http://www.suicidprev.com