» » SIP-seminarium på NOSAM Lundby, Göteborg

SIP-seminarium på NOSAM Lundby, Göteborg

SIP brukarinflytande

Under våren 2017 arrangerar NOSAM- lokal samverkan i Lundby en serie seminarier med temat SIP (Samordnad Individuell Plan). SIP har varit en lag sedan 2010 och arbetet med att implementera SIP som arbetssätt pågår för fullt runtom i Västra Götalandsregionen. Den lokala samverkan i stadsdelen Lundby arrangerar nu fem heldagskurser för personal inom primärvård och socialtjänsten, där temat är SIP, Kommun och Region i Samverkan i Göteborgsområdet, och Brukarperspektivet.

 

NSPHiG kommer att delta som föreläsare under seminarierna med temat ”SIP ur ett brukarperspektiv”. Organisationen kommer även att delta i en liknande satsning under våren tillsammans med den lokala vårdsamverkan i Trollhättan.

 

Elisabet Hurtado Lundberg som arbetar som Region- och Utbildningsansvarig på NSPHiG:s kansli berättar att det varit mycket uppskattat bland deltagarna att få ta del av brukarperspektivet. På bilden ser ni Elisabet föreläsa om SIP.

 

Vill du veta mer om SIP? Läs här:

https://skl.se/halsasjukvard/kunskapsstodvardochbehandling/samordnadindividuellplansip.samordnadindividuellplan.html