» » SIP-lotsar utbildas

SIP-lotsar utbildas

Över 100 personer i primärvård, socialtjänst, hemsjukvård, habilitering, psykiatrin och äldreomsorgen har nu utbildats till att vara SIP-lotsar. Igår var den sista omgången av utbildningar av SIP-lotsar inom närvårdsamverkan Södra Älvsborg, där vår medarbetare Elisabet Hurtado Lundberg deltog.

SIP, samordnad individuell plan samordnar alla insatser för en person som har hjälp och stöd av både hälso- och sjukvården och socialtjänsten. SIP ska utgå från patientens/brukarens behov. En SIP-lots ska stötta och underlätta arbetet med SIP i sin organisation.

Tillsammans med Jan Nilsson projektledare för SIP i Södra Älvsborg, Charlotte Bliesener Falkenström, koordinator närvårdsamverkan Södra Älvsborg har Elisabet Hurtado Lundberg, brukarinflytande-samordnare i NSPHiG, medverkat och bidragit med brukarperspektivet som en del av utbildningen.

Under 2019 kommer fokus vara på uppföljningsdagar och att skapa strukturer för SIP-lotsarna att nätverka med de olika verksamheterna som är skyldiga enligt lag att arbeta med samordnad individuell planering.

På sikt tänker man att det kan finnas en stor vinst i att utöka nätverkandet med samarbetspartners som ännu inte är skyldiga enligt lag, men som kan vara en viktigt aktör för den enskilde, till exempel Arbetsförmedlingen, Försäkringskassan, Kriminalvården.