Den ideella föreningen SHEDO

är en religiöst och partipolitiskt obunden förening vars syfte är att sprida kunskap om ätstörningar och självskadebeteende, ge stöd åt drabbade och anhöriga samt att arbeta för en bättre vård för dessa patientgrupper. Förenklat kan man säga att föreningens verksamhet har tre grenar; stöd, kunskap och opinionsbildande arbete. Föreningen är registrerad hos Skatteverket med organisationsnummer 802442- 45 69. Föreningen bildades i augusti 2008.

 

http://www.shedo.se