RSMH-Näckrosen är en rikstäckande kamratförening som vänder sig till personer med alla former av psykisk och/eller social ohälsa. Vi arbetar utifrån två grundpelare: Kamratstödjande verksamhet och Intressepolitik. Begreppet kamratstöd täcker in allt det stöd vi på olika sätt ger varandra i vardagen, oavsett om det sker i ett enkelt samtal, i föreningens olika aktiviteter och resor/utflykter eller genom olika nätverk. Vi samarbetar med boendestödjare över hela Hisingen och vi stöttar våra medlemmar i kontakter samt i att ta kontakt med olika myndigheter etc. Det intressepolitiska arbete vi utför går ut på att göra den enskilde brukarens såväl som brukarorganisationernas röster hörda. Detta görs genom att delta vid olika kongresser och konferenser, sitta med i brukarråd, brukarrevisioner, psykiatrinätverket NSPHiG och mycket mer.

Föreningen är medlemsstyrd. Det är alltså i första hand medlemmarnas önskemål om aktiviteter och dylikt som avgör vad vi ska ägna oss åt. Vi ser gärna att medlemmarna själva driver olika idéer och aktiviteter. Vår människosyn utgår ifrån alla människors lika värde; Alla har olika grundläggande behov och har rätt till ett bra liv. Vi tycker att det är viktigt att se till hela människan och hjälpa till att uppmuntra personen att hitta och göra saker han/hon är bra på.

Att vara medlem i RSMH-Näckrosen kostar 100 kr/år. I medlemskapet ingår bland annat möjlighet att delta på våra aktiviteter/resor, samt tidningen Revansch. Under sommarhalvåret bedriver RSMH-Näckrosen Café Slätta, ett utomhusfik precis vid Slättadamm i Hisingsparken. Även caféet drivs på ideell basis. Dit kan man komma för att ta en fika i den härliga miljön, men det är även en perfekt plats för den som vill ha en meningsfull sysselsättning genom att arbeta ideellt. Vi håller till på Aktivitetshuset Bjurslätts Torg 1, Hisingen, där vi funnits sedan vi bildades 1998.

 

 

Kontaktuppgifter:

Telefon: 031 – 51 54 78 / 0720 – 02 11 12

Adress: Bjurslätts Torg 1, 417 26 Göteborg

E-postadress: rsmhbt1[at]hotmail.com

Hemsideadress: www.rsmh-nackrosen.se