» » Ross Green och Gillberg föreläser i Skövde

Ross Green och Gillberg föreläser i Skövde

Inlagd Okategoriserad | 0

green_gillberg copy

CPS är ett samarbetsbaserat förhållningssätt till barn och ungdomar med problemskapande beteenden som utvecklats av Ross Greene under hans mer än 25 år långa erfarenhet av bedömning, behandling och forskning när det gäller barn och ungdomar med problematiska beteenden i – skolan, hemmet, boenden och på institutioner.
CPS utgår från att barn gör så gott de kan och att problematiska beteenden är ett resultat av brister i de kognitiva förmågor som barnet behöver ha för att hantera vardagliga situationer.

Denna dag kommer Ross Greene gå igenom grunderna i CPS både när det gäller teoretiskt synsätt och praktisk användning.
Föreläsare: Ross W. Greene, Ph.D. är upphovsman till CPS. Han kommer från Boston i USA där han arbetar med bedömning och behandling av barn och ungdomar med problematiska beteenden. Han är också docent i psykologi vid Harvard Medical School och har bl.a. skrivit böckerna: Explosiva barn och Vilse i skolan, vilka båda finns översatta till svenska.
Det är en stor fördel om du som deltagare har läst Vilse i skolan och gärna även Explosiva barn.
Konferensen kommer att inledas av professor Christopher Gillberg, forskare och överläkare i barn-och ungdomspsykiatri – verksam dels vid Gillbergcentrum, Göteborgs universitet, men också vid andra kliniker och universitet i Europa och Japan.
Christopher Gillberg kommer att diskutera de olika svårigheter som kan ses hos barn och ungdomar med utvecklingsneurologiska/neuropsykiatriska problem och ta upp begreppet ESSENCE (Early Symptomatic Syndromes Eliciting Neurodevelopmental Clinical Examination).

Föreläsningarna är på engelska.

När: Tisdagen den 14 augusti kl 9.00-16.00
Plats: First Hotel Billingehus, Skövde
Kostnad: 200 kr per person
Då ingår för- och eftermidddagskaffe/te samt lunch
Anmälan: Sker via mail till: monica.e.isaksson[a]vgregion.se
senast den 20 juni med följande info: namn, befattning, arbetsplats, kommun och till vilken adress fakturan ska skickas. Ange också önskemål om ev. special kost.
Anmäl er gärna i grupp om ni är från samma arbetsplats och har samma fakturaadress!
Anmälan bekräftas via mail.
Frågor besvaras av: Projektledare Marie Schedin, tel: 031-365 82 16
Arrangör: Utvecklingsneurologiska enheten (UNE), Barn- och ungdoms-sjukvården, Skaraborg i samverkan med Gillbergcentrum, Göteborgs universitet, Attention i Skaraborg och Högskolan i Skövde samt projektet Neuropsykiatriska funktionsnedsättningar barn och ungdomar – kunskap insikt och samverkan.