Hjärnkoll – ökad öppenhet och kunskap om psykisk ohälsa

I Sverige har tre av fyra erfarenhet av psykisk ohälsa, antingen egen eller som närstående. Negativa föreställningar, diskriminerande attityder och beteenden i omgivningen hindrar många att återhämta sig och utveckla fungerande livsstrategier. Det leder också till skuld- och skamkänslor vilket gör att många blundar för problemen och väntar länge med att söka hjälp. Lika rätt till utbildning, vård, arbete och sociala sammanhang är inte heller en självklarhet om du har erfarenhet av psykisk ohälsa.  Konsekvensen av det är att vi blir sjukare i Sverige helt i onödan. Många hinner förlora sina jobb, vänner och familj. 

Därför arbetar Riksförbundet Hjärnkoll och Hjärnkoll i Västra Götaland för att öka öppenheten och kunskaperna om och kring psykisk hälsa och ohälsa. Navet i arbetet är särskilt utbildade ambassadörer med antingen egen erfarenhet av psykisk ohälsa eller som nära anhörig. Över hela Sverige finns idag fler än 350 ambassadörer.

Den 5 maj varje år har Hjärnkoll en nationell aktivitet i syfte att öka kunskapen om psykisk ohälsa och skapa ett engagemang kring detta från människor. Hjärnkoll i Västra Götland bjuder nu in intresserade personer till deras 5 maj event. Läs mer om eventet i inbjudan!

 

Inbjudan 5 maj-event

Boka en ambassadör!

Vill du eller din organisation lära er mer om hur det är att leva med psykisk sjukdom eller psykisk funktionsnedsättning? Då finns det möjlighet att boka en ambassadör.

Det är viktig kunskap för dig personligen, din arbetsplats och/eller din förening. Du kanske arbetar på en arbetsplats eller myndighet som behöver veta mer om någon speciell fråga, diagnos eller hur man kan göra anpassningar för en anställd med en funktionsnedsättning?

Hjärnkoll i Västra Götaland har 30 stycken aktiva ambassadörer som föreläser, deltar i utbildningar, medverkar i media, seminarier i arbetslivet och vården, och som deltar aktivt i samhällsdebatten i stort. Allt för att sprida kunskap och öppna upp för samtal om psykisk ohälsa. Målet är att alla ska ha samma rättigheter och möjligheter oavsett psykiskt funktionssätt.

Therese Möller

Samordnare

E-post: therese@nsphig.se

Tel: 0703 - 58 58 06