Inför 2016 tecknade SKL och Socialdepartementet en ny överenskommelse. Skillnaden mellan den nya överenskommelsen och den tidigare PRIO-planen 2012–2016 är att man nu har valt att mer övergripande fokusera på psykisk hälsa istället för som den tidigare satsningen gjorde på personer med omfattande psykiatrisk problematik.

Överenskommelsen har fem fokusområden:

 • Förebyggande och främjande insatser
 • Tillgängliga och tidiga insatser
 • Enskildas delaktighet och rättigheter
 • Utsatta grupper
 • Ledning, styrning och organisation

Målsättningen är att befolkningen ska erbjudas individ- och behovsanpassade samt effektiva insatser av god kvalitet när det gäller området psykisk hälsa.

Läs mer om överenskommelsen!

NSPHiG:s arbete för ett ökat brukarinflytande i Västra Götaland

NSPHiG och VG-region Kunskapscentrum för psykisk hälsa har tecknat en uppdragsbeskrivning för NSPHiGs arbete med brukarinflytande inom regions verksamheter.

Uppdragsbeskrivning brukarinflytande

 

NSPHiG vänder sig även till Västra Götalands 49 kommuner i arbetet med att stärka och utveckla brukarinflytande och brukarmedverkan inom kommunensverksamheter och organisationer.

Detta erbjuder NSPHiG

Brukarinflytande på olika nivåer

Brukarinflytande och brukarmedverkan har många former och sker på olika nivåer, individ-, verksamhet-, och systemnivå.

Individnivå

Verksamhetsnivå

Systemnivå

 

Vi har valt att dela upp arbetet i fyra områden;

 • Inflytandeformer
 • Utbildning personal/verksamheter
 • Utbildning föreningar, brukare och patienter
 • Kommunikation, omvärldsbevakning och samverkan

På gång ute i regionen

 • Seminarieserie om SIP ur ett brukarperspektiv i Lundby och Trollhättan
 • Utbildning i Bemötande och förhållningsätt i mötet med personer med psykisk ohälsa
 • Brukarrevision på psykos öppenvård i Uddevalla

Kontakt

Vill du veta mer? Kontakta gärna:

Elisabet Hurtado Lundberg, elisabet@nsphig.se

Jenny Ahto, jenny@nsphig.se