» » Peer support i Nya Zeeland

Peer support i Nya Zeeland

Hälso och sjukvården i Nya Zeeland

Psykiatrin i Nya Zeeland fungerar ungefär på samma sätt som i Sverige, med en stor offentlig sektor som finansierar vården för medborgarna. Det finns även privata utförare av psykiatri, cirka 30 % av all vård sker i privat regim. Nya Zeeland är indelat i 21 regioner, precis som i Sverige.

 

Läs mer i den spännande rapporten peer-support-i-nya-zeeland från studiebesöket i Nya Zeeland.