» » Panelsamtal med politiker från Västra Götaland

Panelsamtal med politiker från Västra Götaland

Inlagd Hjärnkoll | 0
Panelsamtal med politiker i Västra Götaland
Panelsamtal med politiker i Västra Götaland

6 maj 2014

5-9 maj har Hjärnkoll en nationell aktivitetsvecka med tema att bla uppmärksamma Hjärnkolls framtid,

Idag välkomnade vi representanter från alla politiska partier från Västra Götalandsregionen.  Attitydambassadörer från Hjärnkoll i VG lunchminglade tillsammans med de inbjudna politikerna, där vi lärde  känna varandra lite grand. Eftermiddagen fortsatte sen med en föreläsning av Sonny Wåhlstedt kampanjlänsansvarig för Hjärnkoll i VG, om vad Hjärnkoll har haft för mål, vad den uppnått och passade på att skicka med en fråga till politikerna till det avslutande panelsamtalet. “Hur kan du och ditt parti komma med i kampanjen”?

Därefter lyssnade vi på två ambassadörsberättelser. Mary-Anne Jakobsson berättade om erfarenheter ur ett arbetslivsperspektiv och Joline Johansson ur ett vårdperspektiv. Båda berättelserna lämnade djupa avtryck hos publiken.

Under det avslutande panelsamtalet, där representanter från Socialdemokraterna, Folkpartiet, Centerpartiet, Vänsterpartiet, Kristdemokraterna, Moderaterna samt Miljöpartiet, framkom många bra intentioner om resurser till vården, tankar om vårdval, fler psykologer på vårdcentraler mm

Alla partier tyckte att frågor kring bemötande och attitydförändring är viktiga .De ville bla försöka få till möten mellan politiker och ambassadörer. Vi lär få återkomma till frågan längre fram.  Hjärnkolls ekonomiska framtid ska också  klargöras under året. En bra dag för både Hjärnkoll och regionens politiker!