NSPHiG står för Nationell Samverkan för Psykisk Hälsa i Göteborg och är ett nätverk av 18 patient-, brukar- och anhörigorganisationer inom det psykiatriska området. Våra lokaler finns på Järntorget 7. Vad vi har gemensamt är att vi alla på något sätt har kopplingar till psykisk ohälsa och vi ser vår erfarenhet som en oumbärlig resurs i vården, stödet och behandlingen. Vi verkar för att våra medlemmar ska ha ett större inflytande över de beslut som fattas inom området.

108-1024x516