» » Närvårdssamverkan Södra Älvsborg

Närvårdssamverkan Södra Älvsborg

I Fredags deltog Elisabet Lundberg från NSPHiG på Närvårdssamverka,  Södra Älvsborgs dag om Handlingsplanen Psykisk Hälsa.

Elisabet pratade om hur vi på NSPHiG jobbar i regionen med Peer support, brukarrevisioner, utbildningar, arbetsgrupper och vårdsamverkan.

Jan Nilsson (bild ovanför) samverkar med NSPHiG gällande SIP-utbildningar under våren i Södra Älvsborg.

Målgrupp för ämnet var bland annat styrgrupp närvård, delregionalt politiskt samråd (DPS) och alla lokala ledningsgrupper/arbetsgrupper.

Syftet med dagen handlade om att sprida kännedom och kunskap om planens innehåll, liksom erhålla information om delaktighet och den  enskildes upplevelse likväl som information om Samordnade individuella planer och samsjuklighet.