Verksamhetsidé:

Minds verksamhetsidé är att förebygga psykisk ohälsa genom att erbjuda medmänskligt stöd, sprida kunskap och bilda opinion.

 

Detta gör vi idag:

Vi anser att vår viktigaste roll, som oberoende ideell förening, är att både vara en röst i samhällsdebatten, och samtidigt kunna täppa till luckorna i det offentliga skyddsnätet.

  • Vi sprider kunskap om psykisk ohälsa och självmord. Vi anordnar seminarier, konferenser, utbildningar och sprider information om psykisk ohälsa och självmord.
  • Vi stödjer människor som har tankar på självmord. Vi driver självmordslinjen, på telefon 90101, mejl och chatt mellan kl. 06-24 alla dagar, för personer som inte längre orkar leva och deras närstående.
  • Vi stödjer äldre som mår psykiskt dåligt. Vi driver Äldretelefonen, en stödtelefon för äldre som behöver någon att prata med.
  • Vi skapar forum där personer som mår dåligt kan stödja varandra. Vi driver Mind Forum, ett diskussionsforum på nätet där du kan prata om livet precis som det är.
Org. nummer Mind Göteborg:

802498-7771

Kontaktuppgifter:

goteborg@mind.se

Verksamhetsansvarig: Anette Jäderberg 0736-996933

Hemsida:

www.mind.se