En utbildning som vänder sig till kommuner som saknar brukarorganisationer eller som vill stimulera en sådan diskussion om brukarinflytande på individ, verksamhet och system nivå.
Beställ utbildningen från NSPHiG.