Administration

Sonny Wåhlstedt
Ordförande & verksamhetsansvarig
E-post: sonny@nsphig.se
Tel: 0704 - 59 91 15

Christina Ahl
Kanslichef
E-post: christina@nsphig.se
Tel: 0725 - 30 26 12

Sonny Högberg
Ekonomiansvarig
E-post: sonny.hogberg@nsphig.se
Tel: 0706-86 84 31

Carina Hasth
Löne- och personaladministratör
E-post: carina@nsphig.se
Tel: 0708 - 36 26 81

Malin Blanck
Administratör
E-post: malin@nsphig.se
Tel: 0725 - 00 44 19

Mary-Anne Jakobsson
Tryckmaterialsansvarig
E-post: maryanne@nsphig.se
Tel: 0725 - 39 66 65

Sarah Görsch
Kommunikatör
E-post: sarah@nsphig.se
Tel: 0705-140092

Brukarinflytande VG-team

Filippa Gagnér Jenneteg
Utbildningsansvarig (föräldraledig)
E-post: filippa@nsphig.se
Tel: 0703 - 44 63 39

Elisabet Lundberg
Brukarinflytande, samverkan i regionen
E-post: elisabet@nsphig.se
Tel: 0737 - 87 25 36

Sara Svensson
Föreningsutveckling VG-regionen
E-post: sara@nsphig.se
Tel: 0727 - 30 49 99

Jenny Ahto
Samordnare
E-post: jenny@nsphig.se
Tel: 0725 - 66 46 36 

Malin Emanuelsdotter
Samordnare Västkom/Föreningsuppdraget.
E-post: malin.emanuelsdotter@nsphig.se
Tel:  072-240 95 39

Peer Support

Filippa Gagnér Jenneteg
Utbildningsansvarig Peer Support (föräldraledig)
E-post: filippa@nsphig.se
Tel: 0703 - 44 63 39

Mary-Anne Jakobsson
Handledare Peer support
E-post: maryanne@nsphig.se
Tel: 0725 - 39 66 65

Brukarrevision

Julia Persson
Projektsamordnare, brukarrevisioner
E-post: julia@nsphig.se
Tel: 0725 - 00 58 22

Petter Piccinelli
Administratör, brukarrevisioner
E-post: petter@nsphig.se
Tel: 0703 - 20 22 07

Hjärnkoll

Therese Möller
Samordnare Hjärnkoll i VG
E-post: therese@nsphig.se
Tel: 0703 - 58 58 06