Ett nytt jobbstöd för dig med psykisk ohälsa!
De flesta människor vill arbeta. Den grundtanken formar projektet Samordning Brukarmedverkan som bygger på din egen medverkan. Målet är att med hjälp av en brukarcoach få stöd och öka chanserna att få och behålla ett arbete på den öppna marknaden. Projektet vänder sig till dig som behöver stöd i arbetslivet, oavsett om du redan har ett arbete eller om du är arbetssökande. Stödet är individuellt och tar form efter dina önskemål och behov för att öka och behålla motivationen till ett lönearbete. Det krävs inga förkunskaper eller särskilda krav på arbetsförmåga för att delta i projektet. Projektet riktar sig till dig med psykisk funktionsnedsättning som är mellan 18 och 64 år, bosatt i Göteborg och som vill lönearbeta.

 

Vad är en brukarcoach?
Brukarcoachernas uppgift är att ge individuellt stöd, motivera till lönearbete och öka chanserna för projektdeltagarna att komma in på arbetsmarknaden. Tanken är att coachens egna erfarenheter av psykiska funktionsnedsättningar bidrar till att vi kan se deltagarens behov från ett annat perspektiv än traditionell jobbcoaching. Alla brukarcoacher får utbildning för uppdraget och egen handledning. Brukarcoacherna organiseras och utbildas av NSPHiG. Projektet ska stödja redan befintliga IPS/supported employmentverksamheter i Göteborg.

Förbättrade attityder och fler i arbete!
Personer med psykiska funktionsnedsättningar är en tyst grupp i samhället. Det finns fortfarande många rädslor och fördomar kring psykisk ohälsa. Göteborgs Stad vill genom projektet Samordning Brukarmedverkan utveckla arbetet med brukarcoacher genom att sprida kunskap och förbättra såväl allmänhetens som arbetsgivares attityd kring psykisk ohälsa.
Syftet med projektet är att ta tillvara lokala erfarenheter och forskningskunskaper samt att utveckla en samverkansmodell över hela staden med de fyra huvudmännen Arbetsförmedlingen, Försäkringskassan, Socialtjänsten och Västra Götalandsregionen. Tillvägagångssättet är att personer med psykisk funktionsnedsättning får stöd och motivation till lönearbete och inte bara praktik eller studier.
Målet är att etablera kontakt och samarbete med arbetsgivare och att utveckla ett individuellt stöd när personen har börjat arbete. Fokus ligger därför både på att få ett arbete – och att behålla det. Det krävs inga förkunskaper eller särskilda krav på arbetsförmåga för att delta i projektet.

Vad innebär det för dig som arbetsgivare?
Projektet Samordning Brukarmedverkan ger dig som arbetsgivare chans att utveckla ditt sociala ansvarstagande och öka mångfalden på din arbetsplats. För arbetstagaren ökar säkerheten att kunna upprätthålla sin arbetsförmåga med kontinuerlig hjälp och stöd från en brukarcoach. Alla arbetsgivare som deltar i projektet erbjuds kostnadsfri support och utbildning om psykisk ohälsa med syfte att öka kunskapen och förståelsen.