» » Barns och ungas psykiska hälsa i fokus på World Mental Health Day 2018

Barns och ungas psykiska hälsa i fokus på World Mental Health Day 2018

Vårt seminarium idag blev oroligt lyckat och vi vill tacka alla som kom och ett extra tack till de som föreläste!

Idag är det World Mental Health Day och temat är barn och unga med psykisk ohälsa.

Under seminariet fick vi lyssna till forskaren Josefine Lilja som berättade om projektet Ungas Psykiska Hälsa, vars syfte är att förbättra stödet och tidiga insatser till unga som mår dåligt och hur flödet på mottagningar ska bli snabbare vid bedömningar och insatser. Vill du läsa mer om projektet? Här hittar du Josefine Liljas Powerpoint-presentation.

Anna Maria Kostovska från föreningen MIND och kuratorn Annika Alm från Ungdomsmottagningen Centrum delade med sig av erfarenheter av att möta och prata med unga som mår dåligt.

Vi fick även lyssna på personers egna erfarenheter. Ellen Abrahamsson från föreningen Frisk & Fri Göteborg, Niclas Martinsson som arbetar som
Peer Support och Hjärnkollsambassadören Elena Orrlöv delade med sig av sina erfarenheter av bl.a. bemötande i vård, skola och av allmänheten.

Vi avslutade dagen med ett panelsamtal som bilden visar. Mycket viktiga diskussioner och inspirerade ord under seminariet denna dagen.

Något vi vill skicka med alla:

Bemötandet är så viktigt, våga fråga och våga se när någon inte mår bra. Ett medmänskligt samtal kan verkligen göra skillnad.

Kommentera