Ambassadör Ellinor Albrektsson

I Västra Götaland finns fler än 30 aktiva ambassadörer i olika åldrar och med olika historia. De är kompetenta egenerfarna personer som delar med sig av sin kunskap om psykisk ohälsa på många sätt.

Genom föreläsningar, utbildningar, seminarier medverkan i media och manifestationer arbetar ambassadörerna med att öppna upp samtal om psykisk ohälsa och sprida kunskap. Deras breda egenerfarenheter av vården, skolan, arbetslivet och i livet i övrigt gör att de kan dela med sig av sådant som varit bra och mindre bra i deras liv. Vi kan få en förståelse för olika funktionsnedsättningar, kunskap om bemötande- och arbetslivsfrågor, olika former av psykisk ohälsa, mer förståelse för våra medmänniskor och kanske till och med om oss själva.

Ambassadörernas erfarenheter och kunskaper är en viktig resurs inom skolans värld, inom vården, på arbetsplatser, på Försäkringskassan, på Arbetsförmedlingen och inte minst inom den allmänna debatten om psykisk ohälsa.

Här kan ni läsa om några av Ambassadörerna i Västra Götaland