Trots att psykisk ohälsa är väldigt vanligt kan det vara svårt att prata öppet om det.  Stigmatiseringen skapar skam- och skuldkänslor som kan hämma både den med psykisk ohälsa och människorna runt omkring. Ibland blundar man för problemen och väntar för länge med att söka hjälp. De negativa föreställningar, attityder, beteenden och okunskap som finns om psykisk ohälsa i vårt samhälle idag skapar på så sätt hinder för återhämtning och fungerande livsstrategier. Många riskerar att förlora sina jobb, vänner och familj på vägen. På så sätt blir vi faktiskt sjukare i Sverige, helt i onödan.
Hjärnkoll i Västra Götaland jobbar för att motverka just detta genom att öka öppenheten och kunskapen kring våra psykiska olikheter. Målet är att alla skall ha samma rättigheter och möjligheter att leva ett fullvärdigt liv! Välkommen hit!