Trots att psykisk ohälsa är väldigt vanligt kan det vara svårt att prata öppet om det.  Stigmatiseringen skapar skam- och skuldkänslor som kan hämma både den med psykisk ohälsa och människorna runt omkring. Ibland blundar man för problemen och väntar för länge med att söka hjälp. De negativa föreställningar, attityder, beteenden och okunskap som finns om psykisk ohälsa i vårt samhälle idag skapar på så sätt hinder för återhämtning och fungerande livsstrategier. Många riskerar att förlora sina jobb, vänner och familj på vägen. På så sätt blir vi faktiskt sjukare i Sverige, helt i onödan.
Hjärnkoll i Västra Götaland jobbar för att motverka just detta genom att öka öppenheten och kunskapen kring våra psykiska olikheter. Målet är att alla skall ha samma rättigheter och möjligheter att leva ett fullvärdigt liv! Välkommen hit!

Frukostseminarium om Migration & Psykisk Ohälsa

Frukostseminarium om Migration & Psykisk Ohälsa

I fredags kom strax över 200 personer till frukostseminariet på Frilagret. Seminariet arrangerades av Riksförbundet Hjärnkoll/Den egna berättelsen - om...
Read More

Ambassadörsföreläsning på Majornas Bibliotek

Hjärnkollsambassadören Elena Orrlöv föreläser om sina erfarenheter av psykisk ohälsa måndagen den 30 oktober kl. 19.00 på Majornas bibliotek. Öppen...
Read More
(H)järnkollsdagen den 10 oktober i Vänersborg

(H)järnkollsdagen den 10 oktober i Vänersborg

Den 10 oktober är det World Mental Health Day.Det är en dag då man världen över vill uppmärksamma ämnet psykisk...
Read More
Kulturkalaset 2017 Utställning: ”Vad får dig att må bra?”

Kulturkalaset 2017 Utställning: ”Vad får dig att må bra?”

Under Göteborgs kulturkalaset hade vi en utställning i vårt tält med temat,”Vad får dig att må bra?”.Besökarna deltog i denna...
Read More
Minnesbilder från Kulturkalaset 2017

Minnesbilder från Kulturkalaset 2017

Förra veckan 16-20 augusti medverkade NSPHiG och Hjärnkoll i Västra Götaland på Göteborgs Kulturkalas 2017. Dagarna var fyllda med många fina...
Read More
Kulturkalaset 2017

Kulturkalaset 2017

Välkomna till Hjärnkolls tält på kulturkalaset 2017.I tältet kan ni träffa Hjärnkollsambassadörer, representanter från vår uppdragsgivare NSPHiG:s olika projekt och...
Read More