Stiftelsen Göteborgsfontänen är ett klubbhus som vänder sig till människor med en psykiatrisk problematik i syfte att ge det stöd de behöver för att undvika sjukhusvistelse och samtidigt förverkliga sociala, ekonomiska och yrkesverksamma mål. Klubbhuset bedriver rehabilitering i enlighet med de riktlinjer som ligger till grund för Fountain Housemodellen.

Verksamhetsidén utgår från varje människas behov av att ingå i en arbetsgemenskap, känna sig behövd och saknad om man uteblir och att vars och ens insatser är nödvändiga för att sammanhanget skall bestå. Medlem kan du bli om du har eller har haft kontakt med psykiatrin, inte har missbruksproblematik, intellektuella funktionshinder eller problem av sådant slag att det kräver särskilda insatser. Som medlem arbetar du sida vid sida med de andra medlemmar och de anställda och delar ansvaret för verksamheten med dem.

Göteborgsfontänen erbjuder stöd i hela livssituationen, på dina egna villkor. Följande punkter är byggstenarna i ett fullt utvecklat Fountain Houseprogram:

• Gemensamt arbete i klubbhuset, fem dagar per vecka mellan 8.30 – 16.00
• Studier och kurser i huset
• Stöd till eget arbete
• Stöd till medlemmar i eget arbete
• Hjälp till medlemmar att börja studera
• Stöd i egna studier
• Boendeprogram
• Kvälls- och veckoslutsprogram
• Stöd vid kontakt med myndigheter, som t ex Arbetsförmedling, Försäkringskassa, socialtjänst
• Friskvård och fritid

www.goteborgsfontanen.se, mail[a]goteborgsfontanen.se.

Göteborgsfontänen fontänhuset Göteborg

Ring och boka ett studiebesök, 031-12 30 01. Vi finns på Andra Långgatan 25 i Göteborg.