Din rätt

– ett studiematerial om allas rättigheter.

Detta är ett studiematerial som vänder sig till dig som vill lära dig mer om mänskliga rättigheter, diskriminering och normer, särskilt i relation till psykisk hälsa. Det är ett material där samtal, övningar och diskussioner är i fokus.

I studiematerialet får du en introduktion till diskrimineringslagstiftningen. Här finns tips om hur du kan gå till väga för att hävda din rätt om du upplever att du blivit orättvist behandlad. Materialet berör också vad vi tillsammans kan göra för att åstadkomma en positiv förändring.

Studiematerialet innehåller följande avsnitt:

  • Alla har vi rättigheter
  • Normer och makt
  • Mänskliga rättigheter och konventioner
  • Våra rättigheter – diskrimineringslagen
  • Olika typer av diskriminering
  • Vart vänder vi oss om vi upplever diskriminering?
  • Mobilisera och agera

dinratt