Attityderna bättre i Västra Götaland

Inlagd Undersökningar | 0

Den nationella kampanjen Hjärnkolls mål är att öka allmänhetens kunskap om samt minska negativa attityder och diskriminerande beteenden till personer med psykiska sjukdomar och psykiska funktionsnedsättningar. Resultatet från den första undersökningen 2009 visar att negativa attityder till personer med psykisk sjukdom är … Läs mer

Chefer underskattar psykisk ohälsa

Inlagd Undersökningar | 0

Psykisk ohälsa är den främsta orsaken bakom långtidssjukskrivningarna och den näst vanligaste orsaken till de kortare sjukskrivningarna i Sverige. Ändå visar en ny studie från den nationella kampanjen Hjärnkoll att mer än varannan chef underskattar hur vanlig den psykiska ohälsan är i arbetslivet. Mer än … Läs mer