Ross Green och Gillberg föreläser i Skövde

Inlagd Okategoriserad | 0

CPS är ett samarbetsbaserat förhållningssätt till barn och ungdomar med problemskapande beteenden som utvecklats av Ross Greene under hans mer än 25 år långa erfarenhet av bedömning, behandling och forskning när det gäller barn och ungdomar med problematiska beteenden i … Läs mer

När stressen blir en sjukdom

Inlagd Okategoriserad | 0

Att man skulle behöva professionell hjälp av psykiatrin, det känns för många väldigt avlägset. Men faktum är att något så vanligt som att vara ensamstående förälder med ett stressigt arbete, kan vara allt som krävs. Christina Ahl var nyskild, hade småbarn och … Läs mer

“Psykvården kan vara skadlig”

Inlagd Okategoriserad | 0

Den psykiatriska vården vid Sahlgrenska Universitetssjukhuset kan vara farlig för patienterna, det skriver Patientnämnden i Göteborg i ett brev till Regionstyrelsen, efter att i början av året fått in dubbelt så många anmälningar från missnöjda patienter som året innan. Ett återkommande problem … Läs mer

Västra Götaland blir pilotlän

Inlagd Okategoriserad | 0

Regeringen gör en stor satsning på utbildningar i materialet Första hjälpen i psykisk hälsa och Västra Götaland är ett av de två pilotlänen. Utbildningarna i Västra Götaland är planerade att starta under våren 2011 och samordnas regionalt av Suicidprevention i Väst. Vi kommer … Läs mer

1 2 3