SIP-lotsar utbildas

Över 100 personer i primärvård, socialtjänst, hemsjukvård, habilitering, psykiatrin och äldreomsorgen har nu utbildats till att vara SIP-lotsar. Igår var den sista omgången av utbildningar av SIP-lotsar inom närvårdsamverkan Södra Älvsborg, där vår medarbetare Elisabet Hurtado Lundberg deltog. SIP, samordnad … Läs mer

Resursgruppsarbete RACT i Karlstad.

Flera perspektiv på Peer Support! I Karlstad anordnas 12-13 mars en tvådagars-konferens om resursgruppsarbete för personer med psykisk ohälsa. Fokus är en modell för samordnade insatser som kallas RACT. Enligt den SKA man ha med en peer supporter i patientens … Läs mer

1 2 3