NSPHiG uppmärksammas i DN

Inlagd Hjärnkoll | 0

I DN 23:e februari uppmärksammades NSPHiG:s arbete i Göteborg i bilagan “Ett Samhälle för alla” som gavs ut av myndigheten Handisam. Bilagan belyser den handikappolitiska utvecklingen i Sverige och det arbete som görs för att förändra attityden till psykisk ohälsa. Artikeln kan läsas … Läs mer

1 2