Resursgruppsarbete RACT i Karlstad.

Flera perspektiv på Peer Support! I Karlstad anordnas 12-13 mars en tvådagars-konferens om resursgruppsarbete för personer med psykisk ohälsa. Fokus är en modell för samordnade insatser som kallas RACT. Enligt den SKA man ha med en peer supporter i patientens … Läs mer

Närvårdssamverkan Södra Älvsborg

I Fredags deltog Elisabet Lundberg från NSPHiG på Närvårdssamverka,  Södra Älvsborgs dag om Handlingsplanen Psykisk Hälsa. Elisabet pratade om hur vi på NSPHiG jobbar i regionen med Peer support, brukarrevisioner, utbildningar, arbetsgrupper och vårdsamverkan. Jan Nilsson (bild ovanför) samverkar med NSPHiG … Läs mer