Västra Götaland blir pilotlän

Inlagd Okategoriserad | 0

Regeringen gör en stor satsning på utbildningar i materialet Första hjälpen i psykisk hälsa och Västra Götaland är ett av de två pilotlänen. Utbildningarna i Västra Götaland är planerade att starta under våren 2011 och samordnas regionalt av Suicidprevention i Väst. Vi kommer … Läs mer

Psykiatridebatt på Stadsteatern

I samband med att Stadsteatern i Göteborg visar de två teaterföreställningarna, Klaras resa  och Jag vill inte dö, jag vill bara inte leva, som båda berör psykisk ohälsa arrangerade Stadsteatern en paneldebatt om den offentliga psykiatriska vården i Västra Götalandsregionen idag. Samtalet … Läs mer

Hjärnkoll med i P4

Inlagd Hjärnkoll Media | 0

Sonny Wåhlsted och Linda Svamp medverkade i P4 och pratade om stigmatiseringen kring psykisk ohälsa och projektet (H)järnkoll. Lyssna här

Sparåtgärder dråpslag mot patienter

Inlagd Media | 0

  I en debattartikel i Dagens Medicin publicerad under avdelningen för Psykiatri skriver samtliga representanter för NSPHiG under en gemensam protest mot de orimliga besparingar som görs mot psykiatrin. En beslutad neddragning med 19 miljoner kronor inom specialistpsykiatrin i Göteborg … Läs mer

NSPHiG uppmärksammas i DN

Inlagd Hjärnkoll | 0

I DN 23:e februari uppmärksammades NSPHiG:s arbete i Göteborg i bilagan “Ett Samhälle för alla” som gavs ut av myndigheten Handisam. Bilagan belyser den handikappolitiska utvecklingen i Sverige och det arbete som görs för att förändra attityden till psykisk ohälsa. Artikeln kan läsas … Läs mer

Västra Götaland blir kampanjlän

Inlagd Hjärnkoll Media | 0

Tillsammans med Uppsala och Västerbotten har Västra Götaland utsetts till att bli kampanjlän inom Attityduppdraget, vilket innebär att NSPHiG kommer att få extra stöd i form av medel för samordning av olika aktiviteter i kampanjarbetet. Sedan information om att bli … Läs mer

1 5 6 7 8