Föreningen är en intresseorganisation vars målgrupp är barn, ungdomar och vuxna med autism och autismliknande tillstånd.

Distriktsföreningen startade 1979 och är en ideell förening som arbetar för att skapa bästa möjliga villkor för personer funktionsnedsättningen. Föreningen har ca 1 300 medlemmar. Våra medlemmar är personer med funktionsnedsättning, närstående, personal m.fl.

Syftet med föreningen är att:

• sprida kunskap om autism och autismliknande tillstånd
• öka förståelsen för de speciella behov som funktionsnedsättningen innebär
• bevaka medlemmars intresse när det gäller bl a skola, boende, arbete och fritid
• stödja personer med funktionsnedsättningen och anhöriga

Föreningen arrangerar olika medlemsaktiviteter t ex:

• föreläsningar/utbildningar
• informationsträffar
• träffgrupp för personer med funktionsnedsättningen
• föräldragrupper
• öppet hus

Vår medlemsinformation, FA-Föreningsnytt, kommer ut med 4 nr/år. Riksföreningens tidning Ögonblick utkommer med 4 nr/år.

Autism & Aspergerföreningen Distrikt Göteborg

Autism- och Aspergerföreningen
Distrikt Göteborg
Lindhultsgatan 23
416 74 GÖTEBORG
Telefon: 073-822 30 03

www.autism.se/goteborg