» » Attityderna bättre i Västra Götaland

Attityderna bättre i Västra Götaland

Inlagd Undersökningar | 0

kampanjdagDen nationella kampanjen Hjärnkolls mål är att öka allmänhetens kunskap om samt minska negativa attityder och diskriminerande beteenden till personer med psykiska sjukdomar och psykiska funktionsnedsättningar.
Resultatet från den första undersökningen 2009 visar att negativa attityder till personer med psykisk sjukdom är vanligt förekommande.
Hjärnkolls senaste befolkningsundersökning, som också genomfördes i Västra Götaland i oktober-november 2011, visar på tydliga positiva förändringar av allmänhetens attityder till personer med psykisk sjukdom. Ett stort antal av frågeställningarna visar på en statistiskt säkerställd och varaktig attitydförändring.

Några resultat från undersökningen i Västra Götalandsregionen 2011:

  • 19 procent kan inte tänka sig att arbeta tillsammans med någon som har en psykisk sjukdom, jämfört med 28 procent 2009.
  • 79 procent anser att den bästa behandlingen för människor med en psykisk sjukdom är att vara delaktiga i samhället, jämfört med 69 procent 2009.
  • 81 procent anser att vi måste inta en mer tolerant inställning till människor i vårt samhälle som har en psykisk sjukdom, jämfört med 73 procent 2009.
  • 81 procent kan tänka sig att arbeta tillsammans med någon som har en psykisk sjukdom, jämfört med 72 procent 2009.
  • 9,5 procent vill inte bo granne med människor som har haft en psykisk sjukdom för att få psykiatrisk vård, jämfört med 18,3 procent 2009.

 

Läs hela rapporten.