Lokalförening är ansluten till Riksförbundet Attention.

 

Kontaktperson: Egil Aasgaard
tel: 0703-93 63 47
e-post: kanslie[at]attention-goteborg.se

http://attention-goteborg.se