Attention i Göteborg planerar att under året fortsätta att sprida kunskap om neuropsykiatriska funktionshinder. Detta ser vi som det främsta sättet att förändra de strukturer som inte ger oss samma möjligheter som andra icke-funktionshindrade. På sikt hoppas vi att det ska bryta de fördomar som finns idag.

attention-vgl-logo

Attention är den enda organisation som samlar samlar alla medneuropsykiatriska funktionshinder, NPF, under ett tak. Det skiljer oss från andra organisationer, här finns både de som har diagnos, anhöriga och de som arbetar med eller forskar om funktionshindret. Attention ska vara en bred organisation som är öppen för alla som intresserar sig för neuropsykiatriska funktionshinder.

I Västra Götaland finns idag två organisationer, en finns i Uddevalla och en i Göteborg men fler är på väg. Det är också på gång att starta en förening för hela regionen. Inom forskning så har Västra Götaland varit ett föredöme för resten av landet. Men det märks inte mycket av det i vardagen, det kan många med diagnos själva intyga eller deras föräldrar. Många har också fått vänta i flera år på en diagnos, många står i kö för att få en diagnos, kötiderna inom regionen tillhör de längsta i Sverige. Detta vill Attention ändra på.

Inom organisationen får du också möta andra som befinner sig i samma situation som du, tillsammans kan vi ge varandra råd och stöd.

 

http://attention.vgl.se