Att komma till sin rätt är ett treårigt Arvsfondprojekt som drivs av både personer med egen erfarenhet av psykos och av personal inom psykiatrin. Syftet med projektet är att skapa metoder för hur man kan arbeta med mänskliga rättigheter i praktiken inom psykiatrin.

I vårt projekt föreläser vi om vårt arbete med mänskliga rättigheter inom psykiatrin. I samarbete med Avdelningen för mänskliga rättigheter VGR, håller vi workshops för personal inom psykiatrin kring människorättsbaserat arbetssätt, normer, diskriminering, härskartekniker och olika etiska dilemman som kan uppstå inom psykiatrin. Under kommande projektår planerar vi att även hålla workshops för brukare inom psykiatrin.

 

Vi har även samtalsgrupper för brukare med olika teman kopplat till psykisk ohälsa. Dessa grupper bygger på en metod som vi lärt oss genom Kunskapscentrum för jämlik vård där en eller två personer med egen erfarenhet av psykisk ohälsa leder gruppen tillsammans med en person som har en professionell kunskap kring psykisk ohälsa. Vid första grupptillfället tas underteman fram tillsammans med deltagarna i gruppen och gruppen bygger därmed på mänskliga rättighetsprinciperna om delaktighet och jämlikhet.

Andra aktiviteter som vi har är rättighetspicknickar under sommaren och föreläsningar för brukare inom psykiatrin.

Huvudman för Att komma till sin rätt är Sahlgrenska Universitetssjukhus psykosvård Nordost och det drivs i samarbete med NSPHiG. Bakgrunden till projektet är ett pilotprojekt som drevs av Avdelningen för mänskliga rättigheter. Filmen Mänskliga rättigheter - Det gör något med oss beskriver detta pilotprojekt. Se filmen nedan.

Kontakt:

E-post: attkommatillsinratt@gmail.com
Telefon: Agneta Persson 072 -711 36 56
Adress: Aktivitetshuset Gyllenkroken
Garverigatan 2b - 416 64 Göteborg