Riksföreningen Anorexi/Bulimi-Kontakt startade 1983 i Stockholm och idag finns lokalföreningar över hela landet - bland annat i Göteborg. Idag heter föreningen Frisk & Fri.

 

Föreningens syfte är att sprida information om ätstörningar och genomföra aktiviteter för att:

  • stödja personer drabbade av ätstörningar och deras anhöriga
  • verka för bättre vård
  • arbeta förebyggande

I Göteborg har vi kontinuerligt självhjälpsgrupper för drabbade och anhöriga, föreläsningar och workshops samt telefonjour och möjligheter att få en mentor. Mer information finns på Frisk & Fris hemsida eller via mail: goteborg@friskfri.se

Kontaktperson i Göteborg: goteborg[at]abkontakt.se

Frisk & Fri - Riksföreningen mot ätstörningar

Riksföreningen Anorexi/Bulimi-Kontakt
PG 90 00 87 - 8