» » 245 000 i Västra Götaland mår dåligt av krav på jobbet

245 000 i Västra Götaland mår dåligt av krav på jobbet

Inlagd Undersökningar | 0

Ny Sifoundersökning: 245 000 i Västra Götaland mår dåligt av krav på jobbet

Var tredje mår psykiskt dåligt av prestationskrav i arbetet. Var fjärde känner sig inte delaktig i beslut på jobbet. Men där man förebygger psykisk ohälsa och främjar ett öppet samtalsklimat är det fler som mår bra och känner sig delaktiga, samtidigt som tåligheten för höga prestationskrav ökar. Detta visar en ny undersökning från kampanjen Hjärnkoll.

– Arbetsgivare i Västra Götaland har mycket att vinna på att arbeta förebyggande kring psykisk ohälsa. Med ett öppnare diskussionsklimat, ökad delaktighet och mer hanterbara krav, så mår många bättre och sjukskrivningarna kan minska, säger Rickard Bracken.

Undersökningen, som omfattar över 1000 yrkesverksamma tjänstemän, visar att 32 procent mår psykiskt dåligt av höga prestationskrav i arbetet och att 27 procent inte känner sig delaktiga i beslut som fattas på jobbet. Men på arbetsplatser med ett förebyggande arbete mot psykisk ohälsa sjunker de som mår dåligt av prestationskraven med en tredjedel, till 22 procent, samtidigt som fler känner sig mer delaktiga.
Om resultaten från opinionsundersökningen är representativt för Västra Götaland innebär det att 245 000 av Västra Götalands cirka 765 000 yrkesarbetande mår psykiskt dåligt av prestationskraven i jobbet. Men med förebyggande arbete så kan omkring 77 000 västgötars psykiska hälsa förbättras. Därför är det allvarligt att 47 procent av de svarande i undersökningen anger att förebyggande arbete inte förekommer på arbetsplatsen.

Psykisk ohälsa är idag den vanligaste orsaken till sjukskrivning. Undersökningen visar även att 25 procent har egen erfarenhet av psykisk ohälsa. Företag, offentliga organisationer och andra arbetsgivare riskerar att förlora viktiga medarbetare.

– Arbetsgivare behöver engagera sig mer för att motverka att psykisk ohälsa uppstår. Man behöver även sätta stopp för tisslet och tasslet på arbetsplatser och istället prata öppet om våra psykiska olikheter, säger Rickard Bracken, projektledare på Hjärnkoll.

För mer information kontakta:
Rickard Bracken, projektledare, 08-600 84 11, rickard@handisam.se
Sonny Wåhlstedt, kampanjlänsansvarig Västra Götaland, 0704-59 91,sonny[a]nsphig.se

Ta del av resultaten i sin helhet här: www.hjarnkoll.se/prestationskrav