Det här är NSPHiG

sonnyfilippa

NSPHiG står för Nationell Samverkan för Psykisk Hälsa i Göteborg och Västra Götaland, och är ett nätverk av 14 patient-, brukar- och anhörigorganisationer inom det psykiatriska området. Vad vi har gemensamt är att vi alla på något sätt har kopplingar till psykisk ohälsa och vi ser vår erfarenhet som en oumbärlig resurs i vården, stödet och behandlingen. Vi verkar för att våra medlemmar ska ha ett större inflytande över de beslut som fattas inom området.

Läs mer

Peer Support

20012016-_MG_9386

 En ny yrkesroll inom hälsa- och sjukvård samt socialpsykiatri.

Peer support innebär att personer med egen erfarenhet av psykisk ohälsa eller funktionsnedsättning blir professionellt verksamma inom vård och omsorg för att stötta brukare/patienter i deras återhämtningsprocesser.

Läs mer

Brukarrevision

metodhandbok

En brukarrevision är en granskning av en enhet eller verksamhet som ger vård, stöd eller service till personer med psykiska funktions-nedsättningar och utförs av brukare och närstående. Revisionen leds och kontrolleras av brukare i samråd med beställaren.

Läs mer om brukarrevision

 

Ladda ner senaste rapporten, boende Korsklevergatan/Stackmolnsgatan