Det här är NSPHiG

NSPHiG broschyrer

NSPHiG står för Nationell Samverkan för
Psykisk Hälsa i Göteborg och Västra
Götaland, och är ett nätverk av 14
patient-, brukar- och anhörig-
organisationer inom det psykiatriska
området. Vad vi har gemensamt är att vi
alla på något sätt har kopplingar till
psykisk ohälsa och vi ser vår erfarenhet
som en oumbärlig resurs i vården, stödet
och behandlingen. Vi verkar för att våra
medlemmar ska ha ett större inflytande
över de beslut som fattas inom området.

Läs mer

Peer Support

En ny yrkesroll inom hälsa- och sjukvård
samt socialpsykiatri.

Peer support innebär att personer med
egen erfarenhet av psykisk ohälsa eller
funktionsnedsättning blir professionellt
verksamma inom vård och omsorg för
att stötta brukare/patienter i deras åter-
hämtningsprocesser.

Läs mer

 

Våra projekt

Medlemsorganisationer